ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง

ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง

 

ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง ได้มีการนำระบบควบคุมการเข้า - ออกยานพาหนะอัตโนมัติมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยปัจจุบันได้ทำการติดตั้งเครื่องที่บริเวณอาคารจอดรถ 7 ชั้น อาคารจอดรถระยะยาว และที่จอดรถในอาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง


ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง     ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง
ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง     ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง
ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง

 

บัตรจอดรถยนต์ สนามบินดอนเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  1. บัตรสมาชิกรายเดือน และบัตรสมาชิกรายปี สำหรับพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หน่วยราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการในท่าอากาศยานดอนเมือง
  2. บัตรจอดรถรายชั่วโมง สำหรับบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ และติดต่อภายในท่าอากาศยานดอนเมือง 

*​เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมง เริ่มนับเป็น 1 ชั่วโมงแรกของวันใหม่

 

เคาน์เตอร์ให้บริการ                                                            

เคาน์เตอร์ให้บริการ : ชั้น 3 ข้างลิฟต์ อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น
หมายเลขฮอตไลน์ : 02-535-1247 (ตลอด 24 ชม.)

หรือสำนักงาน : 02-535-1605 เวลาราชการ 08.00-17.00

 

ขั้นตอนการทำงาน 

ช่องทางขาเข้า (Entrance Lane)
ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกของยานพาหนะอัตโนมัติ จะอนุญาตให้รถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้เพียงครั้งละหนึ่งคันเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการทั่วไปจะกดปุ่มเพื่อรับบัตรจอดรถยนต์รายชั่วโมง สำหรับผู้เป็นสมาชิก จะแนบบัตรสมาชิกกับหัวอ่านบัตรบนเครื่องจ่ายบัตรขาเข้า ข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยังไม้กั้น เพื่อเปิด หลังจากที่รถยนต์วิ่งผ่านเข้าไปแล้ว ไม้กั้นจะปิดลงโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้ามาโดยฝ่าฝืนกฎของรถที่ตามมาด้านหลัง

ข้อแนะนำ
1. รถความเร็วก่อนเข้าอาคารจอดรถยนต์ สนามบินดอนเมือง (ไม่เกิน 10 กม. ต่อชั่วโมง)
2. ขับรถชิดขวา หยุดรถบริเวณเครื่องจ่ายบัตร แล้วจึงกดปุ่มเพื่อรับบัตร หรือแนบบัตรสมาชิก
3. รอแขนไม้กั้นเปิดจนสุด แล้วจึงขับรถยนต์ผ่านเข้าไป ในกรณีที่มีรถยนต์ด้านหน้ากำลังจะขับเข้าที่จอดรถ กรุณารอจนแขนไม้กั้นปิดลงมาจนสุด แล้วจึงกดปุ่มเพื่อรับบัตร หรือแนบบัตรสมาชิก

 

ช่องทางขาออก (Exit Lane)
ผู้ใช้บริการขับรถเข้ามาถึงเครื่องอ่านบัตรขาออก สำหรับผู้ใช้บริการทั่วไปจะนำบัตรจอดรถยนต์รายชั่วโมงที่ชำระเงินแล้วสอดเข้าไปในช่องเพื่อคืนบัตร สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก จะแนบบัตรสมาชิกกับหัวอ่านบัตรบนเครื่องอ่านบัตร เครื่องจะตรวจสอบบัตรจากฐานข้อมูล เมื่อได้รับข้อความยืนยันถูกต้องแล้ว แขนไม้กั้นจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ หลังจากที่รถยนต์แล่นผ่านเข้าไป ไม้กั้นจะปิดลงโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้ามาโดยฝ่าฝืนกฎของรถที่ตามมาด้านหลัง

 

การชำระเงินที่เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (Auto Pay Station)
ก่อนออกจากอาคารจอดรถ ผู้ใช้บริการทั่วไปนำบัตรจอดรถยนต์รายชั่วโมง ไปชำระค่าบริการที่เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติบริเวณชั้น 3 ข้างลิฟท์อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น

รายละเอียดอื่น ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่...

 
ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง
ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง
ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง
 
 
 Update at 07 April 2015