แลกเปลี่ยนเงินตรา / ธนาคาร วิธีแลกเงินที่สนามบินดอนเมือง

แลกเปลี่ยนเงินตรา / ธนาคาร

สนามบินดอนเมือง มีให้บริการ 3 ธนาคาร
 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ชั้น 1 ด้านนอกอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ด้านทิศเหนือ ใกล้กับคลินิกสำนักแพทย์ ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดให้บริการ ระหว่าง จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. โทรศัพท์ 0-2535-2468
 2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ชั้น 1 ด้านนอกอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ด้านทิศเหนือ ใกล้กับคลินิกสำนักแพทย์ ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดให้บริการ ระหว่าง จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. โทรศัพท์ 0-2535-3657
 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ชั้น 1 ด้านนอกอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ด้านทิศเหนือ ใกล้กับคลินิกสำนักแพทย์ ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดให้บริการ ระหว่าง จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. โทรศัพท์ 0-2504-3303
   
แลกเงินสนามบินดอนเมืองแลกเงินสนามบินดอนเมืองแลกเงินสนามบินดอนเมือง
แลกเงินสนามบินดอนเมือง
 

  บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สนามบินดอนเมือง   มีจุดให้บริการทั้งในส่วนผู้โยสารขาออกและขาเข้า อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ได้แก่
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์
  ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออกระหว่างประเทศ (ในเขตห้าม)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ (สายพานรับกระเป๋า)
 2. ธนาคารกสิกรไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออกระหว่างประเทศ (ในเขตห้าม)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ (สายพานรับกระเป๋า)
  - ชั้น 2 บริเวณ Visa on arrival (ในเขตห้ามระหว่างประเทศ)
 3. ธนาคารทหารไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านใต้)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออกระหว่างประเทศ (ในเขตห้าม)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ (สายพานรับกระเป๋า)
  - ชั้น 2 บริเวณ Visa on arrival (ในเขตห้ามระหว่างประเทศ)
 4. ธนาคารกรุงไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านใต้)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออกระหว่างประเทศ (ในเขตห้าม)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ (สายพานรับกระเป๋า)
 5. ธนาคารกรุงเทพ
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านใต้)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ (สายพานรับกระเป๋า)
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออกระหว่างประเทศ (ในเขตห้าม)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ (สายพานรับกระเป๋า)
  - ชั้น 2 บริเวณ Visa on arrival (ในเขตห้ามระหว่างประเทศ)
 7. ธนาคารอิสลาม
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออกระหว่างประเทศ (ในเขตห้าม)
 8. ธนาคารออมสิน
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า
 9. ธนาคารกรุงศรีฯ
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า

บริการเครื่องเอทีเอ็ม สนามบินดอนเมือง  ให้บริการบริเวณห้องโถงขาออกและขาเข้า อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1ได้แก่

 1. ธนาคารไทยพาณิชย์
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านใต้)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า ( ด้านใต้)
 2. ธนาคารกสิกรไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านใต้)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า ( ด้านใต้)
 3. ธนาคารกรุงไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านใต้)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า ( ด้านใต้)
 4. ธนาคารซีไอเอ็มบี
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า ( ด้านใต้)
 5. ธนาคารกรุงศรีฯ
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า ( ด้านใต้)

ตู้เอทีเอ็ม ดอนเมือง เทอร์มินอล 2
 

 1. ธนาคารกสิกรไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
 2. ธนาคารกรุงไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
 3. ธนาคารไทยพาณิชย์
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
 4. ธนาคารกรุงเทพ
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)