แลกเปลี่ยนเงินตรา / ธนาคาร วิธีแลกเงินที่สนามบินดอนเมือง

แลกเปลี่ยนเงินตรา / ธนาคาร

สนามบินดอนเมือง มีให้บริการ 3 ธนาคาร
 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ชั้น 1 ด้านนอกอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ด้านทิศเหนือ ใกล้กับคลินิกสำนักแพทย์ ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดให้บริการ ระหว่าง จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. โทรศัพท์ 0-2535-2468
 2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ชั้น 1 ด้านนอกอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ด้านทิศเหนือ ใกล้กับคลินิกสำนักแพทย์ ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดให้บริการ ระหว่าง จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. โทรศัพท์ 0-2535-3657
 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ชั้น 1 ด้านนอกอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ด้านทิศเหนือ ใกล้กับคลินิกสำนักแพทย์ ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดให้บริการ ระหว่าง จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. โทรศัพท์ 0-2504-3303
   
แลกเงินสนามบินดอนเมืองแลกเงินสนามบินดอนเมือง
แลกเงินสนามบินดอนเมือง
แลกเงินสนามบินดอนเมือง
 

  บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สนามบินดอนเมือง   มีจุดให้บริการทั้งในส่วนผู้โยสารขาออกและขาเข้า อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ได้แก่
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์
  ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออกระหว่างประเทศ (ในเขตห้าม)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ (สายพานรับกระเป๋า)
 2. ธนาคารกสิกรไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออกระหว่างประเทศ (ในเขตห้าม)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ (สายพานรับกระเป๋า)
  - ชั้น 2 บริเวณ Visa on arrival (ในเขตห้ามระหว่างประเทศ)
 3. ธนาคารทหารไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านใต้)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออกระหว่างประเทศ (ในเขตห้าม)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ (สายพานรับกระเป๋า)
  - ชั้น 2 บริเวณ Visa on arrival (ในเขตห้ามระหว่างประเทศ)
 4. ธนาคารกรุงไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านใต้)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออกระหว่างประเทศ (ในเขตห้าม)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ (สายพานรับกระเป๋า)
 5. ธนาคารกรุงเทพ
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านใต้)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ (สายพานรับกระเป๋า)
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออกระหว่างประเทศ (ในเขตห้าม)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ (สายพานรับกระเป๋า)
  - ชั้น 2 บริเวณ Visa on arrival (ในเขตห้ามระหว่างประเทศ)
 7. ธนาคารอิสลาม
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออกระหว่างประเทศ (ในเขตห้าม)
 8. ธนาคารออมสิน
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า
 9. ธนาคารกรุงศรีฯ
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า

บริการเครื่องเอทีเอ็ม สนามบินดอนเมือง  ให้บริการบริเวณห้องโถงขาออกและขาเข้า อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1ได้แก่

 1. ธนาคารไทยพาณิชย์
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านใต้)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า ( ด้านใต้)
 2. ธนาคารกสิกรไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านใต้)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า ( ด้านใต้)
 3. ธนาคารกรุงไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านใต้)
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า ( ด้านใต้)
 4. ธนาคารซีไอเอ็มบี
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า ( ด้านใต้)
 5. ธนาคารกรุงศรีฯ
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า (ด้านเหนือ)
  - ชั้น 1 ห้องโถงขาเข้า ( ด้านใต้)

ตู้เอทีเอ็ม ดอนเมือง เทอร์มินอล 2

 1. ธนาคารกสิกรไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
 2. ธนาคารกรุงไทย
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
 3. ธนาคารไทยพาณิชย์
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)
 4. ธนาคารกรุงเทพ
  - ชั้น 3 ห้องโถงขาออก (ด้านเหนือ)

 

อาคารผู้โดยสาร อาคาร2 ชั้น1

บริการแลกเปลี่ยน Exchange ธนาคารออมสิน

ATM

 

อาคารผู้โดยสาร อาคาร2 ชั้น3

บริการแลกเปลี่ยน Exchange ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

ATM

 

อาคารผู้โดยสาร อาคาร2 ชั้น3

บริการฝาก ถอน โอนเงินและชำระสินค้าต่างๆ รวมถึง ATM

ธนาคารกสิกร

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารไทยพาณิชย์

 

อาคารผู้โดยสารด้านใน Departure

บริการแลกเปลี่ยน Exchange

 

 • ทะเลบัวแดง...
  ทะเลบัวแดง "แหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทะเลสาบที่แปลกที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกจาก CNN เป็นรองแค่ทะเลสาบแมงกะพรุน ประเทศฟิ...
 • ปลาครัวท่าน้ำอ้อย (นครสวรรค์)...
     ปลาครัวท่าน้ำอ้อย  (นครสวรรค์) ขอพามาแวะชิมรสชาติสดๆ หวานๆ ของปลาแม่น้ำหลายพันธุ์ เพื่อไม่ให้เสียชื่อดินแดนปากแม่น้ำ ...
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร : สนามบินดอนเมือง...
  เดิมสถานที่นี้เป็นวังหน้าของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับวังหลวง มีพระที่นั่งที่สำคัญ ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมก...