เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 

ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกและห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ดังนี้

 • เคาน์เตอร์ ขาเข้า : 0-2535-1253, 0-2535-1254, 02-535-1277
 • เคาน์เตอร์ขาออก : 0-2535-1123, 0-2535-2111, 02-535-1192
 • ห้องโถงผู้โดยสารขาออก : 0-2535-2111, 0-2535-1123
 • ห้องโถงผู้โดยสารขาออก (ภายในเขตห้าม) : 0-2535-1347
 • ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 2 : 0-2535-1127, 0-2535-1305
 • ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 6 : 0-2535-1253
 • ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า (สายพานกระเป๋า) : 0-2535-5920

 

 
 

 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (อาคารผู้โดยสาร2)

ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 6 จุด ในบริเวณชั้น1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า, ชั้น3 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกประตู11 กับ ประตู15, ชั้น3 บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารขาออก, ชั้น3 บริเวณด้านหลังประตู12 (เคาน์เตอร์ใหญ่) และชั้น3 บริเวณทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารอาคาร1

 

 • เคาน์เตอร์ ขาเข้า : 0-2535-1277, 0-2535-1254
 • เคาน์เตอร์ ขาออกประตู11 : 0-2535-2016
 • เคาน์เตอร์ ขาออกประตู15 : 0-2535-2015
 • เคาน์เตอร์ ขาออกด้านหลังประตู14 : 0-2535-2014
 • เคาน์เตอร์ ขาออกภายในประเทศ (ด้านใน) : 0-2535-2021
 • เคาน์เตอร์ ตรงข้ามศุนย์ประชาสัมพันธ์ : 0-2535-2017

 

      

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ใหญ่อาคารผู้โดยสาร2 (AOT Airport Information)

ศูนย์ใหญ่ของประชาสัมพันธ์ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร2 ให้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการที่สัมภาระสูญหาย สอบถามข้อมูล และให้คำแนะนำต่างๆ บริเวณชั้น3 ห้องโถงอาคารผู้โดยสารขาออก ติดกับทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสาร1

 • ​ติดตามสัมภาระสูญหาย : 02-535-1110
 • โทรศัพท์ : 02-535-1192 , 02-535-2110

 

      

 

 

 • มอหินขาว...
     มอหินขาว   หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจังหวัดชัยภูมิมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่เมื...
 • ซาลาเปาสูตรโบราณกว่า 60 ปี (เลย)...
   ซาลาเปาสูตรโบราณกว่า 60 ปี (เลย) อาหารเช้าอีกหนึ่งอย่างที่ขอออกตัวเชียร์อย่างแรง อยู่ตรงถนนชายโขง ช่วงซอย 10-11 คือ ซาลาเปาสูตรโบราณ...
 • ร้านระเบียงริมโขง (เลย)...
   ร้านระเบียงริมโขง (เลย) อีกร้านที่ได้วิวริมโขงกล่อมเกลาให้อาหารมื้อค่ำยิ่งเปี่ยมอรรถรส เห็นจะต้องเป็น ร้านระเบียงริมโขง ที่มีลักษณะโ...