หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

 

 

ท่าอากาศยานดอนเมือง
222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  • โทรศัพท์ : 02 535 1192 และ 02 535 1123
  • โทรสาร : 02 535 4061, 02 531 5559
  • อีเมล์ : aotpr@airportthai.co.th
  • Information : 02 535 1254

 

ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน 0 2535 1004, 1456
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน (สายอำนวยการ) 0 2535 1454
(สายปฏิบัติการ) 0 2535 1858
ฝ่ายบำรุงรักษา 0 2535 2824
ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย 0-2535-1728, 1745
ส่วนบริหารทั่วไป 0-2535-1515, 1516
ส่วนพาณิชย์และการเงิน 0-2535-1862
ส่วนบริการท่าอากาศยาน 0-2535-1533, 1466
ส่วนรักษาความปลอดภัย 0-2535-1349, 1630
ศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (24 ชั่วโมง) 0 2535 1616 (5 คู่สาย)
ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย 0-2535-1438