ศูนย์รักษาพยาบาล

 

   การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
   โทร. 02-535-1113, 02-535-1755
   คลินิกของสนามบินตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือของอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์พร้อมให้บริการ
 


   ศูนย์รักษาพยาบาล (อาคารผู้โดยสาร2)

   ห้องแพทย์ (อาคาร 2) บริเวณประตู 11 ชั้น 1
   เปิดให้บริการทางการแพทย์สาหรับผู้โดยสารแทนห้องแพทย์ (ชั่วคราว) ชั้น 3

   บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 14
   เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ก.พ.61 โดยเปิดทาการวันจันทร์-ศุกร์
   เวลา 08.00-17.00 น.

   ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 1772
   กรณีฉุกเฉิน 1113 โทรสาร 1771