โทรศัพท์สาธารณะ

 

 

บริการโทรศัพท์สาธารณะ
สามารถใช้บริการการโทรศัพท์ภายในกรุงเทพและปริมณฑล ค่าบริการหนึ่งบาทสำหรับสามนาทีแรก ส่วนค่าบริการการโทรทางไกลจะขึ้นกับจุดหมายปลายทางที่โทร และการโทรเข้าโทรศัพท์มือถือ ค่าบริการเริ่มตั้งแต่สามบาทถึงสิบสองบาทสำหรับนาทีแรกขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทาง บัตรโทรศัพท์และเหรียญสามารถใช้ได้ ผู้ใช้บริการสามารถซื้อบัตรโทรศัพท์ได้ที่ร้านขายของที่ระลึกภายในสนามบิน

บริการ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
สามารถใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 หรือที่ telephone booth