บริการไปรษณีย์

 

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานดอนเมืองตั้งอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ด้านเหนืออาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

 1. เวลาทำการ
  ​ - ​จันทร์ – ศุกร์ : 08.00 -19.00 น.
  ​ - เสาร์ – อาทิตย์ : 08.00 -15.00 น.
  ​ - วันหยุดประจำปี และวันหยุดชดเชย : 08.00 -15.00 น.

 2. บริการ

  บริการทางไปรษณีย์
  ​ - แสตมป์สะสม
  ​ - แสตมป์
  ​ - พัสดุไปรษณีย์
  ​ - ลงทะเบียน
  ​ - EMS

  บริการด้านการเงิน
  ​ - ตั๋วแลกเงิน
  ​ - ธนาณัติ - ธรรมดา
  ​ - ธนาณัติ - ออนไลน์

  Pay at Post
  ​ - ค่าสาธารณูปโภค
  ​ - สินเชื่อ
  ​ - บริการรับชำระค่าบัตรเครดิต

  บริการอื่นๆ
  ​ - กล่องไปรษณียภัณฑ์
  ​ - ซองจดหมาย
   - จำหน่ายรหัสเติมเงินมือถือ

 

สำหรับอาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ก็มีบริการไปรษณีย์เช่นกัน บริเวณชั้น3 ฝั่งเหนือ ใกล้กับ Row Check-in ของสายการบิน Air Asia และติดกับจุดบริการรับแลกเงินของธนาคารไทยพาณิชย์และกรุงไทย