จุดนัดผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้เตรียมจุดนัดพบผู้โดยสารที่กว้างขวาง และสะดวกสบายไว้บริการผู้ที่มารอรับผู้โดยสาร ที่ "บริเวณชั้น 1 ผู้โดยสารขาเข้าทั้งโซนเหนือ และใต้" นอกจากบริเวณจุดนัดพบที่กว้างขวางแล้ว ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่น ๆ รวมถึงท่านที่ต้องการจะเช่ารถ หรือบริการการท่องเที่ยวต่าง ๆ ทางท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมอำนวยความสะดวกทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย และความประทับใจที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมากที่สุด...

 

  

 

สำหรับอาคารผู้โดยสาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เตรียมจุดนัดพบที่กว้างขวางและชัดเจนแก่ผู้มารอรับผู้โดยสาร บริเวณชั้น1 โถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าทางเหนือ (North) ติดกับประตู9 และทางใต้ (South) ติดกับประตู 15 เพื่อให้ทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย และประทับใจที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมากที่สุดเช่นกัน