เกี่ยวกับท่าอากาศยานดอนเมือง

สภาพโดยทั่วไป

ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานที่มีการให้บริการด้านการบินที่หลากหลาย ทั้งเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินไม่ประจำภายในประเทศ รวมทั้งเที่ยวบินไม่ประจำระหว่างประเทศ ด้วยทำเลที่ดี สถานที่กว้างขวาง อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ ทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานที่ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ลองจิจูดที่ 100˚ 36΄ 20˝ และละติจูดที่ 13˚54΄ 52˝ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 9 ฟุต ท่าอากาศยานดอนเมืองตั้งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 21.6 กิโลเมตร

ข้อมูลจำเพาะของท่าอากาศยาน

 • ICAO : VTBD  IATA : DMK  เวลาในการให้บริการ 24 ชั่วโมง
 • จำนวนทางวิ่ง  :  2 ทางวิ่ง (RUNWAY) แบบขนาน (Parallel Runway)
  - ทางวิ่ง 21R/03L – ยาว 3,700 เมตร, กว้าง 60 เมตร (12,139 ฟุต/197 ฟุต)
  - ทางวิ่ง 21L/03R – ยาว 3,500 เมตร, กว้าง 45 เมตร (11,461 ฟุต/147 ฟุต)
 • ความสามารถในการรองรับ : 40 เที่ยวบิน ต่อชั่วโมง
 • ลักษณะของพื้นท่าอากาศยาน ความทนทาน : พื้นคอนกรีตลาดยาง
  - ทางวิ่ง 21R/03L = PCN.126/F/D/W/T
  - L/03R= PCN.126/F/D/W/T
 • จำนวนทางขับ  : 23 ทางขับ (TAXIWAY)
  - กว้าง (WIDTH) : 23-50 เมตร*
  - ลักษณะของพื้นผิว : พื้นคอนกรีตลาดยาง*
  - ค่าความแข็งแรง : PCN. 86/F/D/W/T และ PCN. 84/R/D/W/T*
 • จุดจอดอากาศยาน : 101 หลุมจอด โดยแบ่งเป็น
  - หลุมจอดที่เชื่อมต่อกับประตูทางออกอาคารผู้โดยสาร (Contact Gate) อาคาร 1 จำนวน 35 หลุมจอด (ใช้จริง 21 หลุมจอด) และเป็นหลุมจอดที่ไม่เชื่อมต่อกับประตูทางออก (Remote Parking) จำนวน 66 หลุมจอด
  - หลุมจอดสำหรับอากาศยานส่วนบุคคล /เที่ยวบินไม่ประจำ (Private/Non-schedule) 10 หลุมจอด
  - หลุมจอดสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์/เที่ยวบินประจำ (Commercial/Schedule) 56 หลุมจอด*
  - ลักษณะของพื้นผิว : พื้นคอนกรีตลาดยาง*
  - ค่าความแข็งแรง : PCN. 82/R/D/W/T*
 • จำนวนเคาน์เตอร์เช็กอิน : 167 เคาน์เตอร์ 
  - อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 มีเคาน์เตอร์เช็กอิน 124 เคาน์เตอร์ (ใช้จริง 32 เคาน์เตอร์)
   


 

อาคารผู้โดยสาร : อาคาร 1

 พื้นที่ทั้งหมด  109,033 ตารางเมตร
 ส่วนขาเข้า  28,469.39 ตารางเมตร
 ส่วนขาออก  27,262.90 ตารางเมตร
 จุดเปลี่ยนเครื่องบิน  1,802.50 ตารางเมตร
 ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร  16 ล้านคน/ปี
 ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ  140 เที่ยวบิน/เดือน