ติดต่อเรา

 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210  

โทรศัพท์ : 0-2535-1192
โทรสาร : 0-2535-4061
อีเมล์ : aotpr@airportthai.co.th
Website : http://www.airportthai.co.th
                http://www.airportthai.com


ท่าอากาศยานดอนเมือง
222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
      

โทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ :  ประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ขาออก  : 0-2535-2111, 0-2535-1123

                                     ประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ขาเข้า     : 0-2535-1277

                                     ประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ขาออก   : 0-2535-1192

                                     ประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ขาเข้า      : 0-2535-1254

ศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (24 ชั่วโมง) 0-2535-1616

สำนักงานอาคารจอดรถ 7 ชั้น (24 ชั่วโมง) 0-2535-1247

Call Center ทอท. : 1722

โทรสาร : 0-2535-1065