คำแนะนำผู้โดยสาร คำแนะนำผู้โดยสารขาเข้า คำแนะนำผู้โดยสารขาออก ขั้นตอนผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก-เปลี่ยนเครื่อง

Service @ Airport

 • 240x160

  ข้อมูลด้านความปลอดภัย

  เพื่อความสะดวกต่อท่านผู้โดยสารในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ขอแนะนำท่าน ดังนี้...

  อ่านต่อ
 • 240x160

  พิธีการศุลกากร

  กฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรที่ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ผ่านทางท่าอากาศยาน ระหว่างประเทศ...

  อ่านต่อ
 • 240x160

  บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอภาษีมุลค่าเพิ่ม ท่านสามารถติดต่อได้ ณ จุดบริการ ภายในท่าอากาศยาน...

  อ่านต่อ
 • 240x160

  ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

  สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษทั้งขาเข้า เเละขาออกสามารถติดต่อได้ที่เเผนกบริการลูกค้า...

  อ่านต่อ

Bangkok

H : 33 C L : 26 C
Wed Thu Fri Sat Sun Mon

31 c

23 c

32 c

24 c

32 c

24 c

34 c

24 c

32 c

25 c

33 c

26 c

Do you know?