ท่าอากาศยานดอนเมืองเปิดให้บริการพื้นที่จอดรถยนต์ และให้บริการรถบัส รับ-ส่ง ประชาชนฟรีเพื่อเดินทาง ไปลงนามถวายความอาลัยที่สนามหลวง

ท่าอากาศยานดอนเมืองเปิดให้บริการพื้นที่จอดรถยนต์ และให้บริการรถบัส รับ-ส่ง ประชาชนฟรีเพื่อเดินทาง ไปลงนามถวายความอาลัยที่สนามหลวง

ท่าอากาศยานดอนเมืองเปิดให้บริการพื้นที่จอดรถยนต์ และให้บริการรถบัส รับ-ส่ง ประชาชนฟรีเพื่อเดินทาง ไปลงนามถวายความอาลัยที่สนามหลวง

          ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม ถึงวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 24.00 น. ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้ช่วงเวลานี้ในการเดินทางไปถวายความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง ท่าอากาศยานดอนเมืองจึงได้จัดเตรียมบริการรถบัสปรับอากาศ รับ-ส่งประชาชนในเส้นทาง ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามหลวง โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งรถบัสดังกล่าวให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง โดยจะออกจากอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 15 
           นอกจากนี้ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ยังได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์เพิ่มเติมในช่วงวันหยุดต่อเนื่องที่ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น บริเวณอาคารคลังสินค้า ทดม. ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 200 คัน ทั้งนี้ ประชาชนที่จะนำรถยนต์เข้าจอดอาคารดังกล่าว สามารถผ่านช่องทางเข้า-ออกพื้นที่คลังสินค้าได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ทดม.ได้จัดรถเวียนไว้บริการรับ-ส่งระหว่างอาคารจอดรถ 5 ชั้นและอาคารผู้โดยสาร โดยจะออกจากอาคารจอดรถฯ ทุกๆ 15 นาทีไปยังจุดต่างๆ ตามเส้นทางที่กำหนดตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีป้ายบอกจุดจอดรับ-ส่งที่ชัดเจนให้ผู้ใช้บริการทราบ

 

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานดอนเมือง
โทรศัพท์ 0-2535-1892
โทรสาร 0-2535-1065