สวนสราญรมย์ : สนามบินดอนเมือง

สวนสราญรมย์

เดิมเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และเป็นสถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นที่จัดงานฤดูหนาวตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 6


                                                   
ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก :  
 

 

จองโรงแรมราคาไม่แพงและค้นหาที่พักสวยๆในจังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  Book Hotels now.


Tags : สวน , สวนสาธารณะ , สราญรมย์ , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , กรุงเทพฯ : Donmueang Airport

  • AVATAR: Discover Pandora...
    ไปท่องดาวแพนดอร่า ไปค่ะ ไปท่องดาวแพนดอร่า แบบชาว Avatar กัน! ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับการเนรมิตภาพฝันของหนุ่มสาวในภาพยนตร์เรื่องอวาตา...
  • พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย : สนามบินดอนเมือง...
    ตั้งอยู่ในสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริม...
  • ตึกถาวรวัตถุ : สนามบินดอนเมือง...
    อาคารเก่าแก่สมัยปลายรัชกาลที่ 5 ซึ่งตั้งเผชิญหน้ากับท้องสนามหลวง ดูงดงามแปลกตาด้วยฝีพระหัตถ์การออกแบบของ "สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุว...
  • bangkok