สวนสราญรมย์ : สนามบินดอนเมือง

สวนสราญรมย์

เดิมเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และเป็นสถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นที่จัดงานฤดูหนาวตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 6


                                                   
ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก :  
 

 

จองโรงแรมราคาไม่แพงและค้นหาที่พักสวยๆในจังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  Book Hotels now.


Tags : สวน , สวนสาธารณะ , สราญรมย์ , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , กรุงเทพฯ : Donmueang Airport