วัดพระแก้ว (กรุงเทพฯ)

วัดพระแก้ว (กรุงเทพฯ)

 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
 

วัดพระแก้ว หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อ Temple of The Emerald Buddha เพราะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจมากมาย
 
ในพระอุโบสถงามสง่านั้น มลังเมลืองด้วยแววสะท้อนของทองคำสลับกับอัญมณีที่ประดับประดาองค์พระปฏิมากรขนาดต่างๆ องค์ใหญ่ที่ประทับยืนด้านขวานั้นคือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก องค์ซ้ายคือพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทรขนาดใหญ่ แทนพระองค์อดีตบรรพกษัตริย์ และยังพระพุทธรูปใหญ่น้อยจำนวนมากที่สร้างขึ้น เพื่ออุทิศพระราชกุศลให้พระราชวงศ์ซึ่งล่วงลับดับสูญ แต่มีพระคุณอันอเนกต่อแผ่นดิน

พระปฏิมาเหล่านี้ประทับยืนสูงเด่น เป็นเครื่องนำสายตาสู่มณฑปยอดกึ่งกลางพระอุโบสถ อันประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต สีเขียวของเนื้อแก้วลอยเด่นราวกับประดิษฐานอยู่กลางอากาศ  จับตาจับใจสาธุชนยิ่งนัก

พระแก้วมรกตนี้ ในพงศาวดารกล่าวว่าอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทน์ ดังนั้น จึงมีผู้นิยมบูชาด้วยข้าวเหนียว และปลาร้า แต่ทุกวันนี้หากจะไหว้ด้วยดอกไม้ธูปเทียนก็ไม่มีเหตุขัดข้องประการใด บริเวณทางออกจากพระอุโบสถ มีขันสาครขนาดใหญ่ บรรจุน้ำมนต์ สำหรับประพรมตนเองเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะไปชมสิ่งอื่นในวัดพระแก้ว และพระบรมมหาราชวังต่อไป

ด้านข้างทางเหนือของพระอุโบสถ มีฐานไพทีขนาดใหญ่ ประดิษฐานอาคารสามหลัง คือพระศรีรัตนเจดีย์ เจดีย์ทรงกลมประดับกระเบื้องโมเสคสีทอง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จำลองมาจากพระเจดีย์ประธานวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งแฝงความสืบเนื่องการอ้างอิงความศักดิ์สิทธิ์ และอำนาจต่อจากกรุงศรีอยุธยา  ถัดมาเป็นพระมณฑป อาคารยอดแหลมประดิษฐานคัมภีร์สำคัญต่างๆ ทำหน้าที่ต่างหอพระไตรปิฎกภายในวัดนั่นเอง

สุดท้ายคือปราสาทพระเทพบิดร ซึ่งแต่เดิมเรียกพระพุทธปรางค์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น เพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต แต่ภายในมีพื้นที่คับแคบ ไม่อาจจัดพระราชพิธีได้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนพระพุทธปรางค์ไปใช้ประดิษฐานพระบรมรูปจำลองของอดีตบูรพกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ทุกวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 8 พระองค์ และใช้ประกอบพระราชพิธีบวงสรวงเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันครบรอบการสถาปนาพระราชวงศ์จักรี วันที่ 6 เมษายน ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะเปิดอาคารให้ผู้คนเข้าไปกราบสักการะ แต่หากเข้าไปเยี่ยมชมวันธรรมดา ก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานรำลึกถึงพระคุณของบรรพกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงสร้าง และรักษาบ้านเมืองมาเป็นปึกแผ่นได้จนทุกวันนี้

ระเบียงยาวแต่งแต้มผนังด้วยเรื่องรามเกียรติ์ รามายณะผูกพันกับสังคมไทยมาเนิ่นนาน เป็นเสมือนคู่มือในการสร้างชาติ และความชอบธรรมของสถาบันกษัตริย์ไทยในฐานะพระนารายณ์อวตาร ดังชื่อกรุงศรีอโยธยาอันเป็นเมืองของพระราม รวมทั้งพระนามของกษัตริย์ไทยแทบทุกพระองค์จะปรากฏนาม “รามาธิบดี” เสมอ คติพราหมณ์เช่นนี้ย่อมควบคู่ไปกับคำสอนในพุทธศาสนา แม้ว่าพระมหากษัตริย์จะทรงพระราชอำนาจล้นพ้นเพียงใดในฐานะเทวราชา แต่ก็ทรงดำรงพระองค์เป็น “มหาธรรมราชา” ตามคติพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่งเป็นการจัดการระเบียบทางสังคม และควบคุมโครงสร้างการปกครองให้ดำเนินไปอย่างปกติสุข

 

บริเวณด้านข้างทางทิศเหนือของปราสาทพระเทพบิดร เป็นที่ตั้งของหอพระมณเฑียรธรรม ซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์สำคัญสำหรับแผ่นดิน ภายในตั้งตู้พระไตรปิฎกประดับมุกไฟฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 1 วันนั้นเป็นวันพระพอดี มีพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และแสดงธรรมเทศนา บรรยากาศเงียบสงัด มีแต่เสียงสวดเย็นช้าลอยมา สัตบุรุษหลายคนนุ่งขาวห่มขาวมาปฏิบัติธรรมกันตามวาระ หอพระมณเฑียรธรรมจะเปิดเฉพาะวันธรรมสวนะ (วันพระ) และอนุญาตให้เข้าเฉพาะผู้ที่มาปฏิบัติธรรม จำเป็นต้องแต่งกายสุภาพ และแนะนำว่าควรนุ่งขาวห่มขาวด้วย

นอกจากกิจกรรมไหว้พระทำบุญกันในวัดพระแก้วแล้ว สามารถเดินชมพระบรมมหาราชวังได้ในพระราชฐานชั้นกลาง อันประกอบด้วยพระที่นั่งต่างๆ ซึ่งสร้างขึ้นหลายยุคหลายสมัย ที่สำคัญได้แก่ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หากสนใจประวัติความเป็นมา มีพิพิธภัณฑ์ของทางวัดพระแก้วจัดแสดงไว้ให้ชมกันส่วนหนึ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์สำคัญต่างๆ ค่าเข้าชมท่านละ 10 บาท    
 

การเดินทางมายัง "วัดพระแก้ว"
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งอยู่บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

 • รถประจำทาง สาย 1, 3, 25, 32, 33, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203
 • รถปรับอากาศ สาย ปอ. 2, 3, 6, 25, 32, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203, 512
   

วัดพระแก้ว 
ที่อยู่ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ในส่วนของพระที่นั่งในวันเสาร์-อาทิตย์ไม่เปิดให้เข้าชม) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
ยกเว้นแต่วันที่มีพระราชพิธีต่างๆ ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับชาวต่างประเทศเสียค่าเข้าชม 200 บาท

http://www.crs.mahidol.ac.th/news/2554/areramloung/001.pdf
http://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
www.folktravel.com
http://www.thaiweekender.com/index.php/watphrakaew.html

 


 


ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก :  

 

จองโรงแรมราคาไม่แพงและค้นหาที่พักสวยๆในจังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  Book Hotels now.


Tags : วัดพระแก้ว , วัด , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , กรุงเทพฯ , สนามบินดอนเมือง , วัด , วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 • AVATAR: Discover Pandora...
  ไปท่องดาวแพนดอร่า ไปค่ะ ไปท่องดาวแพนดอร่า แบบชาว Avatar กัน! ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับการเนรมิตภาพฝันของหนุ่มสาวในภาพยนตร์เรื่องอวาตา...
 • ศาลาเฉลิมกรุง : สนามบินดอนเมือง...
              ศาลาเฉลิมกรุง หากมีใครสักคนเอ่ยปากชวนไปดูการแสดงดนตรีที่ "ศาลาเฉลิมกรุง" หลายคนก็อา...
 • วัดเบญจมบพิตร : สนามบินดอนเมือง...
  ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตดุสิต เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น โดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์...
 • bangkok